tūleropas

tūleropas
tūlerópas, -a adj. (1) NdŽ, ; Lex60, CII15, H, H192, R, R250, 334, N, Sut, M žr. tūleriopas: Kitos [dainos] ant galo dėl tūleropų kitų pryžasčių suvisu atmestos buvo S. Stan. Tūleropas svartis B896. Darbą žmogaus [priminsime jums] ne vieną santį, bet pagalei kožno pavadinimo, tūleropą BPII275. Baido mane tūlerópos nuodėmės DK149. Nesa ne vienas pakaktinai ižsakyt negal, kaip didi ir tūlerópi gerieji daiktai inteko mums DP190. O saulei nusileidžiant visi, kurie turėjo sergančius tūleropomis ligomis, atvedė juos jop BtLuk4,40. tūlerópai adv.; Lex60,98, B896, Q337,568, 334, N, Sut: Priminkite jiemus, kaip mūsų tėvas Abrahamas tūleropai mėgintas yra ir Dievo prieteliumi tapo BBJdt8,19. Nusidedam visi tūleropai CII15. Jį Herodas tūlerópai klausė DP167. Kariavo pirm to Viešpatis Dievas tūleropai su pasauliu: smarkumais, paskandinimais, su kerštais ir grumzdymais baisumis DP508.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pasveikinti — 2 pasveĩkinti tr. NdŽ; WP76, MP73, H180, R, MŽ, N, Sut padaryti sveiką, pagydyti: Motiną ligoninėj nepasveĩkino Vrb. Jis jį teip pasveikysiąs, kad jis kalbėt mokėsiąs BsPI64(Rg). Pasveikyk mane, aš tau duosiu pinigų, tave visą pinigais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunkybė — sf. (1) Š, sunkỹbė (2) K, Rtr, NdŽ, KŽ, suñkybė (1) DP416, DK167; L 1. SD30, R322, MŽ431, Sut, N, M, Vrn didelis svoris, sunkumas: Ąžuolo mat yra – pasiutusi sunkybė stalo Krš. Tai sunkybė – ledva iš vietos gali pajudyt Sb. Kojelę galia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vadžioti — vadžioti, ioja, iojo KBII199, K, Rtr, FrnW, DŽ, NdŽ plg. vedžioti. 1. tr. H, H176, Q198,261, SD1195, SD401, R, R243,377, MŽ, MŽ506, Sut, N, L, Š, Iš, Str, Aps, Kr nuolat vesti iš vienos vietos į kitą ar kur nors: Aklą žmogų vadžioti J. Jei mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienokig — ×vienokig conj. DP7,151,171,196, vienokig; Sut žr. 1 vienok: 1. Vienokig visados nepritekimas ir pražengimas toksai DK117. Musija ateit papiktinimai, vienokig bėda tam žmogui, per kurį papiktinimas ateit Ev. ║ Apie apreiškimą Jono š[vento]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”